All New

Motor Boat
Beneteau Gran Turismo 41 Mauritius

Gran Turismo 41

MUR 17,000,000.00

Catamaran
Isla 40 by Fountaine Pajot, Mauritius

Isla 40

MUR 22,000,000.00

Motor Boat
Flyer 9 by Beneteau, Mauritius

Flyer 9 SUNdeck

MUR 6,600,000.00

Catamaran
Samana 59 by Fountaine Pajot Mauritius

Samana 59

MUR 85,000,000.00

Motor Boat
Gran Turismo 32 Mauritius

Gran Turismo 32 IB

MUR 8,945,000.00

Motor Boat
Gran Turismo 32 by Beneteau Mauritius

Gran Turismo 32

MUR 8,700,000.00

Motor Boat
Bénéteau Antares 11

Antares 11

MUR 9,550,000.00

Sail boat
Oceanis 31 Boat

Oceanis 31

MUR 4,200,000.00

Sail boat
oceanis 46.1 Oceanis 46.1 Boat

Oceanis 46.1

MUR 14,000,000.00

Sail boat
oceanis 30.1 Oceanis 30.1 Boat

Oceanis 30.1

MUR 4,680,000.00

Sail boat
First Yacht 53 First Yacht 53 Boat

First Yacht 53

MUR 30,000,000.00

Sail boat
First 27 Boat

First 27

MUR 4,000,000.00

Sail boat
First 24 Boat

First 24

MUR 2,760,000.00

Sail boat
first 18 First 18 Boat

First 18

MUR 1,381,200.00

Sail boat
First 14 Boat

First 14

MUR 878,000.00